Başvuru İşlem Akış Şeması

 

Ek.-2 (a)
Başvuru İşlem Akışı Şeması

 

 

KİTAP YAYINI İÇİN
ÜNİVERSİTEDEN YAPILAN BAŞVURU

 

 

KİTAP YAYINI İÇİN
ÜNİVERSİTE DIŞINDAN YAPILAN BAŞVURU

 

 

DEKANLIK
YÜKSEK OKUL MÜDÜRLÜĞÜ

KOORDİNATÖRLÜK
VE YAYIN İNCELEME KOMİTESİ

 

YAYIN KOMİSYONU

 

HAKEMLER

YAYIN KOMİSYONU TARAFINDAN
ESERİN YAYIN İÇİN KABUL VE REDDİ