Hakkımızda

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre düzenlenen Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın Yönergesi çerçevesinde Yönetim Kurulunca basılmasına karar verilen ders kitabı, yardımcı ders kitabı, çeviri ders kitabı, teksir ve kültür yayınlarının basımı, dağıtılması ve satışı ile ilgili işlemleri yürütür.